İyileştirme, Geliştirme, Buluş ve İNOVASYON

Image for post
Image for post

İçerisinde yaşadığımız günlerde; salgının açtığı derin yarayı sarmak için, yenilikçi ürün ve hizmetlerle varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Yaşadığımız sert kırılımın etkisiyle, İnovasyon fırsatları da daha net biçimde açığa çıkıyor ve görünür oluyor. Bu sebeple; yazımda sizlere terminolojide lisan birliği sağlamanın yaratacağı faydalardan bahsederek, bir nebze olsun yenilikçi çalışmalarınıza motivasyon katmak istiyorum.

Öncelikle; güzel haberimi veriyorum. MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği gönüllüleri ile başlattığımız ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi-Terimler Tanımlar standartını güzel Türkçe’mize kazandırma çalışmalarımız çerçevesinde arkadaşlarımızla inovasyon terminolojisini kalıcı ve doğru biçimde oturtmak için çalışmalarımız sonuçlandı. Emeği geçen bütün İNOVASYON GÖNÜLLÜLERİNE teşekkür ediyorum. Böylece; önümüzdeki günlerde, TSE’den satın aldığınız Türkçe standart eşliğinde, aşağıdaki faydaları elde edeceksiniz.

· İngilizce İnovasyon yönetimi terimler — tanımlar standartını yaklaşık seksen Euro karşılığı TL sına satın alabilmenize rağmen, Türkçe standartı çok çok daha ucuza temin edebileceksiniz.

· Hem akademi hem iş dünyasında ‘Bence İnovasyon ….’ Diye başlayan cümleleri artık duymayacaksınız, kafanız karışmayacak ve bütün bir dünyanın kabul ettiği, İnovasyon terim ve prensiplerini uluslararası referans doküman güvenilirliğinde erişebileceksiniz.

· İnovasyon yönetimi ile ilgili bilgi ve belgelere sadece İngilizce bilenler erişmeyecek, İnovasyon yönetimi hakkındaki doğru bilgiler, bu belge aracılığı ile Türkçe bilen İnovasyon gönüllülerine yayılmış olacak…

· İnovasyon yapmak için, büyük yatırımlarla teknolojik buluşlara ihtiyacınızın olmadığını öğreneceksiniz.

· Mevcut ürün ve hizmetleriniz üzerinde gerçekleştirdiğiniz iyileştirme ve geliştirme çalışmalarınızın sonucunda İnovasyon gerçekleştirme şansınızı olduğunu bileceksiniz.

2015 yılından bu yana, Türkiye Delegesi olarak eş-yazarı olduğum uluslararası doküman içerisinde açıkladığımız terimleri, LinkedIn anketi ile bağlantıda olduğum iş dünyasına sorayım ve ülkemizdeki algıyı öğreneyim istedim. Bu terimler; buluş, iyileştirme, geliştirme ve İnovasyon kelimeleri idi. Birer haftalık süre içerisinde; bu üç ankete yaklaşık 50 şer oy kullanıldı. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.

Dünyanın bu terimlere ilişkin kafa karışıklığının ülkemizdeki durumunu merak etmiştim. Bu kafa karışıklığının sebebi; innovation — inovasyon teriminin ingilizce kökeninde invent olduğu için… ‘İnovasyon buluşa dayanmak zorundadır’ gibi bir yanlış algı olması idi. Bu yanlış algı; artık son buluyor ve küçük anketimde ‘İNOVASYON Buluş a dayanmak zorunda değildir..!’ sonucu çıkıyor, katılanların %77 i böyle düşünüyor. Hayatınızda, işinizde, kuruluşunuzda inovasyonu hayata geçirmek için teknolojik buluş yapmak zorunda değilsiniz. Ürün ve hizmetlerinizde İnovasyon yapmak için; mevcut teknolojiyi farklı bir unsurda (ürün-hizmet-süreç-iş modeli v.b) kullanarak veya hiç kullanılmadığı bir alanda uygulayarak veya başka teknolojik buluşlarla birleştirerek, bu teknolojinin uygulamasını değiştirerek de inovasyonun oluşturduğu değeri gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci anketimde, iyileştirme ile İnovasyon arasındaki farkı, üçüncü anketimde ise geliştirme ve İnovasyon arasındaki farkı sordum. Son 20 yıldır KAIZEN, Kalite çemberi, Öneri sistemleri, 6Sigma, İş mükemmeliyeti konuları ve çalışmaları; İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME terimini güzel uygulamalarla iş dünyamıza doğru şekilde yerleştirmiş bulunuyor. Gelen cevaplar bunu açıkça gösterdi. Her iki terim için de; %80 in üzerinde katılımcılar ‘İyileştirme-geliştirme ve inovasyon terimleri birbirinden farklıdır’ diye cevap verdi.

Bu sonuç ve katkılar beni sevindirdi. Sebebi, mevcut gelirinizi elde ettiğiniz ürün ve hizmetleriniz üzerinde yaptığınız iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için uygulayacağınız yönetim faaliyetleri ve süreçleri net ve planlıdır. Buluşa dayalı veya mevcut teknolojinin ürün ve hizmetinizde farklı uygulamasını hayata geçireceğiniz, İnovasyon çalışmalarına ilişkin yönetim faaliyetleri ve süreçleri daha farklıdır. Gelen öneri ve fikrin inovasyon mu, iyileştirme/geliştirme mi olduğunu bilirseniz, o fikre ilişkin İnovasyon süreçlerini mi, kaizen veya ar-ge süreçlerini mi devreye alacağınızı da bilmiş olursunuz. Mevcut teknolojilerle, mevcut yöntemlerle, mevcut ürün ve hizmetlerinizi üzerinde yapacağınız çalışmaların riski daha azdır. Planlama ve bütçeleme tahminleriniz, daha doğruya yakın ve nettir. Kaynaklarınızı daha kontrollü ayırabilirsiniz ve yönetebilirsiniz. Halbuki İnovasyon çalışmalarınızın riski yüksek olup, planlama ve bütçeleme tahminleriniz ancak genel bir yaklaşımla doğruluk taşır. İnovasyon süreçleri daha farklı uzmanlık alanları ve yaklaşımları ile yönetilir. Sözlerimi standartta yazdığımız haliyle, bu terimlerin neden inovasyon teriminden farklı olduğunu açıklayarak bitirmek istiyorum.

Buluş daha önceden var olmayan bir şeyin ortaya konmasıyla ve sadece yeni olmasıyla sınırlıdır. İnovasyon ise yeni veya değiştirilmiş bir varlık-unsurla tanımlanır, örneğin bu varlık; bir ürün, hizmet, süreç, model, yöntem veya bunların bileşimi olabilir. İnovasyon bir değer yaratır ve bu değer her zaman bir buluşa ihtiyaç duymaz. Bir buluş gelişebilir ve inovasyona dönüşebilir, ancak inovasyon her zaman bir buluş barındırmak zorunda değildir. ‘

İyileşme bir ürünün veya sürecin fonksiyonları veya performansının geliştirilmesi için yapılır. Gerek inovasyon, gerek iyileşme ortaya bir değer çıkarır ve her ikisi de değişimi barındırır. Her iki kavram birbirleriyle kısmen örtüşmekle birlikte, iyileştirme mevcut bir varlığın değişimi ile sınırlı olur, orijinal durumunun anlamlı olduğu, genellikle düşük düzeyde belirsizliğin olduğu koşullarda gerçekleştirilir. İnovasyon, genel olarak daha büyük belirsizlik koşullarında ve daha önce mevcut olmayan yepyeni bir varlığın ortaya konması anlamını taşır. Mevcut yaklaşımları, bilinen yöntemleri ve çözümleri kullanarak sağlanan iyileşmeler genellikle inovasyonla sonuçlanmazlar. ‘

‘Geliştirme süreci sistematik faaliyetler barındıran özellikler içerir. Sistematik faaliyetler bir varlığın belirgin özelliklerinin, araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen mevcut bilginin üzerine inşa edildikten sonra ihtiyaçlara yanıt verebilmek üzere dönüşümüne yol açar. Genel olarak, bu durumun taşıdığı anlam; yeni veya mevcut ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin, modellerin, yöntemlerin dönüşümü demektir. Geliştirme süreci bir inovasyonla sonuçlanabilir. Ancak aşamalı-artımsal inovasyonla sınırlıdır. İnovasyon süreçlerinde, amaç yeni kullanıcıların ister tanımlanmış olsun, ister tanımlanmamış olsun ihtiyaçlarına ve beklentilerine yeni ve radikal ölçüde geliştirilmiş olan farklı unsurları sunmaktır.’

Yeni normalde, yenilikler ile hayata değer katmaya vazgeçmeden, devam etmenizi diliyorum.

İşte İlham Aralık ayı dergisinde yayınlanmıştır. İndirme linkinden indirip okuyabilirsiniz. İste İlham https://lnkd.in/e6BviR7

Müjgan ÇETİN, İstanbul — Aralık 2020

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store